Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kulturarv
Telefon
477 59 461
Mobil
E-post
siva@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser