Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Planseksjonen
Telefon
47467582
Mobil
E-post
gryb1@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser