Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Holmestrand vg skole
Telefon
Mobil
E-post
fridea@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser