Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
33344294
Mobil
E-post
evae1@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser