Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Telefon
90567741
Mobil
E-post
ellenmargaa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser