Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Næring- og miljøseksjonen
Telefon
90596054
Mobil
E-post
olavfa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser