Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Søeberg tannklinikk
Telefon
33 46 31 09
Mobil
E-post
zenaa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser