Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Søeberg tannklinikk
Telefon
33 42 06 80
Mobil
E-post
livc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser