Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Haugar tannklinikk
Telefon
Mobil
E-post
3110ahza@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser