Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Haugar tannklinikk
Telefon
33309380
Mobil
E-post
hild-adaa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser