Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Haugar tannklinikk
Telefon
33 30 93 80
Mobil
E-post
lisbethas@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser