Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sentrum tannklinikk
Telefon
33020150
Mobil
E-post
2607ahsh@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser