Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
92435292
Mobil
E-post
ingarp@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser