Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
90930044
Mobil
E-post
kristiang@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser