Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
33488581
Mobil
E-post
erlingg@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser