Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
33 48 85 00
Mobil
E-post
dages@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser