Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Skolen for sos.med.inst
Telefon
Mobil
E-post
ninaa3@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser