Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
93417730
Mobil
E-post
Mats.Andreassen@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser