Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sande vg skole
Telefon
Mobil
E-post
emind@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser