Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sande vg skole
Telefon
33 78 50 50
Mobil
E-post
elisabetha@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser