Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
Mobil
E-post
halvorbrana@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser