Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kulturarv
Telefon
Mobil
E-post
gjermundc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser