Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Skoleseksjonen
Telefon
33344188
Mobil
E-post
hegean@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser