Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Skoleseksjonen
Telefon
33344108
Mobil
E-post
arnear@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser