Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
Mobil
E-post
Jonas.Bjerkgaarden@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser