Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Telefon
48512326
Mobil
E-post
garda@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser