Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fagopplæringsseksjonen
Telefon
33344195
Mobil
E-post
lillana@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser