Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fagopplæringsseksjonen
Telefon
33344235
Mobil
E-post
marianneba@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser