Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
Mobil
E-post
asefredrika@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser