EU-delegasjon besøkte skolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 15. nov. 2013
  • 26. jun. 2014

EU-delegasjon besøkte skolen

Internasjonal interesse for THVS og Larvik kommunes arbeid med minoritetsspråklige elever.

Frafallsprosenten i denne elevgruppen er på kun 1,7 prosent. Det er et resultat som vekker både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. 

- Det er veldig bra at det er nasjonal interesse for måten vi jobber på i Larvik. Interessen forteller meg at arbeidet som gjøres er riktig, sier ordfører Rune Høiseth (Ap). 

Fredag var ordføreren på plass på skolen da en delegasjon fra SIRUS-nettverket, bestående av forskere og lærerutdannere fra Portugal, Kroatia, Nederland og Østerrike, besøkte Larvik. Mens halvparten tok turen til Mesterfjellet, ble resten tatt i mot av ledere og lærere ved THVS. Hensikten med besøket er å kartlegge, lære om, dele erfaringer og utvikle strategier for opplæring av minoritetselever.

- Vi er veldig glade for at valget falt på Larvik, og er veldig stolte av samarbeidet skolen har med Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune gjennom Larvik Læringssenter, sier rektor Robert Rognli.

Grundig kartlegging

Under den innledende presentasjonen av skolen hadde han med seg både Inger Hjortland fra Larvik Læringssenter, samt studierektor Karianne Balchen og lærer i kombinasjonsklassen Ingeborg Kulseng. Blant suksesskriteriene som ble trukket fram i arbeidet med minoritetsspråklige elever, var den brede ekspertisen på elevtjenesten, det ukentlige tilbudet om leksehjelp etter skoletidog den grundige kartleggingen av hver enkelt elev ved oppstart. 

- Dette er absolutt en medvirkende årsak til at frafallet hos minoritetsspråklige elever er så lavt som 1,7 prosent, sier Rognli.

Sirius er et europeisk politisk nettverk for opplæring av barn og unge med innvandrerbakgrunn. Under det tre dager lange besøket i Norge har delegasjonen blant annet besøkt Høgskolen i Oslo og Akershus. Deretter ble fokusskoler valgt ut.

- Arbeidet som gjøres i Larvik er veldig bra. Så enkelt er det, sier seniorrådgiver Dag Fjæstad i NAFO om grunnen til at valget falt på Larvik og Thor Heyerdahl videregående skole.

Verdifullt samarbeid

Det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) som er vertskap for delegasjonen som brukte fredagen på THVS og Mesterfjellet til å intervjue lærere, ledere og elever.  Resultater og innhentet kunnskap, både fra Larvik og andre fokusskoler, vil senere gjøres tilgjengelig i skriftlige rapporter.

- På Thor Heyerdahl vgs er det veldig klare systemer innad på skolen. Det betyr mye. I tillegg gir samarbeidet mellom fylkeskommune og kommune helt andre muligheter enn om en hadde jobbet hver for seg, avslutter Dag Fjæstad.

Bilde av besøk fra NAFO