Ber voksne være gode rollemodeller - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

 • Stine Indahl
 • 03. sep. 2014
 • 22. okt. 2014

Ber voksne være gode rollemodeller

Kampanjen «Voksne skaper vennskap – på nett» setter fokus på digital mobbing.

Målet med årets nasjonale kampanje i regi av Utdanningsdirektoratet er å få flere voksne til å engasjere seg i barnas liv på nett.

- Foreldre kan bli flinkere til å minne oss på hvilke retningslinjer som finnes og hvilke konsekvenser digital mobbing kan få. Og ikke minst: De må ikke mobbe selv!

Talen er klar fra Hasnat Raza Waqvi, Kaia Gjestrum Larsen, Johanne Hellerud og Sander Bredvei Solbakken i 1STE. Vg1-elevene har nettopp hørt miljøterapeut Tonje Nordli fortelle om mobbing – spesielt på sosiale medier.

Harselerer anonymt

- Mens guttene ofte er direkte og fysiske i sin mobbing, topper jentene statistikken på digital mobbing. De mobber med baksnakking, utestengning og ryktespredning. Og de henger ut andre jenter på nett, sier Nordli.

Vg1-elevene nikker gjenkjennende, og miljøterapeuten fortsetter:

- For å gjøre mobbingen mindre synlig mobbes det i lukkede grupper eller på chatten på Facebook. Twitter har blitt et sted der det er om å gjøre og harselere mest mulig uten å nevne navn. Men med en gang vedkommende som mobbes kan gjenkjennes i en gruppe, er det ikke lenger anonymt.

- Her har vi alle et medansvar. Både elever, voksne og foreldre er ansvarlige for å gi beskjed eller gripe inn hvis de ser eller hører om ungdom som opplever mobbing. Følg magefølelsen og bruk ørene!

Ironi

Digital mobbing er et omfattende problem for barn og unge. Med ny teknologi kan krenkelser skje hele tiden, også uten at voksne legger merke til det.

- Det er lett å forstå at det er vanskelig for foreldre og andre voksne å oppdage denne mobbingen. Vi ser det jo ikke alltid selv en gang. Blant annet brukes det veldig mye ironi, sier Sander Bredvei Solbakken.

- Mange vet ikke at en kan bli straffet for å mobbe på nett. Da er det veldig bra at noen forteller oss om det, legger han til.

Logg på ungdommens liv

Høstens foredrag om mobbing og nettvett er ett av flere tiltak på THVS for å forebygge mobbing blant elevene.

- De tre siste årene har vi besøkt alle Vg1-klasser med dette foredraget, og vi ser gjennom elevundersøkelsen at det gir resultater. Ungdom responderer kjempebra på refleksjon og bevisstgjøring rundt disse temaene, forteller Nordli.

Og når bevisstheten i klasserommet øker, er det også viktig å få foresatte med på laget. Miljøterapeuten har følgende råd:

 • Spør ungdommen om hvordan de har det på nett. Det er en like stor del av ungdommens liv som å være fysisk sammen
 • Bli kjent med hva slags sosiale medier deres ungdommer bruker. Snakk om farene, hva de selv har opplevd og som har vært ubehagelig
 • Reflekter over hva og hvor mye ungdom deler og kommenterer om seg selv på nett, ikke nødvendigvis tidsbruken (så lenge det ikke går utover helse og skole)
 • Søk på navnet på google hvis en ikke får innblikk i hvor ungdommen er på sosiale medier. Det gir også et innblikk i hva eksempelvis fremtidige arbeidsgivere vil se
 • Vær innom Twitter – det er langt viktige enn Facebook der de alle fleste er til stede fra før