Jubler for tre nye år - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 30. okt. 2014
  • 04. mar. 2015

Jubler for tre nye år

Innføringstilbudet til minoritetsspråklige elever videreføres. Venter fortsatt på lovendring.

- Nå er vi glade! At Utdanningsdirektoratet nå forlenger forsøksordningen med tre nye år, gjør at vi også framover kan gi minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge en best mulig inngang til videregående opplæring, sier rådgiver og minoritetsspråkkoordinator Anita Lødrup og leder for Kombinasjonsklassen Ingeborg Kulseng.

Helt siden 2006 har Lødrup og Kulseng kjempet for muligheten til utvidet grunnskoleopplæring for å sikre minoritetsspråklige elever et godt faglig og språklig grunnlag til å ta ungdomsskolefag på nytt. Åtte år etter oppstarten drives Kombinasjonsklassen, som er et samarbeid mellom grunnskolen og videregående skole, fremdeles gjennom forsøksordninger med dispensasjon fra lovverket.

- Vi har stadig flyttet grenser ved å søke om nye forsøk som etter hvert har resultert i lovendringer. Muligheten til å ta opp ungdomsskolefag er siste skanse, og vi presser hele tiden på for å få til en lovendring også her.

Unikt samarbeid

Arbeidet med Kombinasjonsklassen har fått mye oppmerksomhet de siste årene og forespørsler om skolebesøk kommer fra hele landet. En av grunnene til pågangen er den oppsiktsvekkende lave frafallsprosenten på 1,9 prosent blant de minoritetsspråklige elevene. Også det tette samarbeidet mellom Larvik kommune og Vestfold fylkeskommune skaper nysgjerrighet.

- Vårt inntrykk er at veldig mange skoler kunne tenke seg å gjøre som oss, men at lovverk og diskusjoner mellom kommune og fylkeskommune setter en effektiv stopper for planene. Den diskusjonen satt vi en strek for allerede i 2007.

Venter på lovendring

Søknaden om forsøk med avvik fra opplæringsloven § 4A-1 innvilges for skoleårene 2014/2015, 2015/16 og 2016/2017. Håpet er likevel en lovendring i god til før 2017.

- Det ville vært veldig synd å legge ned et tilbud som vi vet fungerer. Våre gode resultater er avgjørende for at mange instanser innenfor skole-Norge nå venter på en lovendring. Vi mener at vi i aller høyeste grad har tatt oppdraget om fullført og bestått på alvor – nå må det en lovendring på plass.

Kombinasjonsklassen er for lengst godt integrert i Larvik. Godt rykte og høyt læringstrykk gjør at rekrutteringen går mer eller mindre av seg selv.

- Tilbudet gjør elevene godt integrert i ungdomsgruppa og sørger for en god inngang til videregående opplæring. Det at elevene på et tidlig stadium blir kjent med de ulike fagene, øker sannsynligheten for at velger riktig videre, forteller Lødrup og Kulseng.

Inkluderingen av minoritetsspråkelevene på THVS trekkes nå fram i begrunnelsen for at skolen i år mottar Dronning Sonjas skolepris.

- Det er kjempehyggelig å få en pris for arbeidet hele skolen gjør for likeverd og inkludering. Det gir gode forutsetninger for videre læring, avslutter Anita Lødrup og Ingeborg Kulseng.