Jublet for vitnemålsutdeling i Bølgen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 20. jun. 2014
  • 11. aug. 2014

Jublet for vitnemålsutdeling i Bølgen

Følelsesladet markering av 13 års gjennomført skolegang.

Hele følelsesregistret fikk utløp da 370 studenter onsdag fikk overrakt beviset på at en epoke i livet er over og en ny og spennende kan begynne. Den tradisjonsrike vitnemålsutdelingen i Bølgen var fylt med både latter, tårer, vemod, minner og fremtidsdrømmer. Men kanskje tydeligst av alt – omsorgen og evnen til å bry seg som har preget årets avgangskull.

- Norsk skole får ofte stempelet som en skole der elevene underpresterer sammenlignet med andre land. Men ikke alt måles i PISA-undersøkelser og norske elever er kanskje best i verden innenfor noe av det viktigste i livet – det å bry seg, sa rektor Robert Rognli i sin tale til studentene.

Han har tidligere gitt russen velfortjent honnør for innsatsen for Krafttak mot kreft, Prosjekt Peru og ikke minst måten AHT-elevene ble inkludert i russefeiringen på.

- Dette kullet har utpekt seg med å framstå som elever som bryr seg og tar samfunnsansvar, både på skolen og i en større sammenheng. Dere viser at dagens ungdom er samfunnsbevisst og har høy moral.

- Ingen er som dere!

Og mens Ida-Sophie Bråthen og resten av AHT-russen viste på sin helt egen måte at de er en helt selvfølgelig del av skolens avgangskull – til jublende applaus fra salen – understreket også russepresident Anders Amundsen (bildet under) hvor mye omsorg som ligger i relasjonene elevene imellom.

Bilde av Anders Amundsen

- Gjennom tre år har vi skapt gode vennskap, stiftet nye bekjentskaper og knyttet livslange bånd. Det gjør det vemodig å ta farvel. Vi har opplevd mye sammen. Vi har vært her for hverandre, støttet og vist omsorg. Jeg har sett dere i gode og dårlige tider og en ting kan jeg konstatere: Ingen er som dere. Dere en utrolig god gjeng som vil nå langt her i livet! sa Amundsen.

I tillegg til høytidelige taler, dannet vakre og stemningsfulle innslag fra elevene på avdeling for musikk og dans rammen rundt markeringen av slutten på tre år ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Bilde fra avslutning i Bølgen

Velfortjente stipend

Tradisjonen tro ble det også i år delt ut stipend til elever som har utmerket seg enten på eller utenfor skolen. Det var to tydelig imponerte banksjefer fra Sparebank1 Buskerud Vestfold og DnB NOR som kunne overrekke til sammen sju stipend på 5.000 kroner til takknemlige og en smule overraskede vinnere.

- Det er jo veldig hyggelig, men samtidig litt «kleint» å stå foran så mange mennesker, sa Fred Even Hellenes i 3IDB.

Idrettseleven mottok sin utmerkelse blant annet for sin modenhet og evne til refleksjon i alle fag, men kanskje vel så viktig for sin omtanke for alle i klassen og sterke bidrag til det sosiale samholdet.

Bilde fra avslutning i Bølgen

- Det er de folkene jeg har møtt på skolen som jeg er aller mest glad for og som er det viktigste for meg. Nå er det viktig å ta vare på alle de gode relasjonene også framover, sier Hellenes.

100 år etter Thor Heyerdahls fødsel valgte rektor Rognli å avslutte seremonien med skolens slagord som er inspirert av Heyerdahl og det han sto for:

- Vi er sterke sammen. Vi gjør hverandre gode. Vi er på samme flåte!

Vinnerne

I tillegg til Fred Even Hellenes fikk følgende studenter fikk overrakt stipender fra DnB NOR og Sparebank1 Buskerud Vestfold:

Amund Fredriksen 3MDA

«Amund har utmerket seg gjennom alle tre år som en god ambassadør for musikklinja, både som en pliktoppfyllende og faglig sterk elev, men også som en sterk sosial faktor på linja».

Anna Sørensen 3MKA

«Anna har åpnet skolen mot lokalsamfunnet gjennom sitt engasjement i lokalavisen. Hennes faglige karakterer og tilbakemeldinger fra arbeid utenfor skolen, gjør henne til en glimrende ambassadør for THVS».

Mathilde Hoff i 3MKB

«Mathilde er en «stayer» som ser målet der fremme og arbeider målbevisst for å nå det. Hun har ikke bare kommet i mål med egne resultater, men også scoret på klassens og skolens vegne».

Kristian Gulbrandsen 3STFR

«Kristian er rolig, inkluderende og har en ikke-egoistisk holdning. Han har en egen evne til å ta gruppeansvar uten å sette seg selv i sentrum og er med sin blide og imøtekommende personlighet med på å skape et godt lærings- og klassemiljø».

Reidun Irene Larsen 3STER

«Reidun er aktivt med i alle timer, viser stort engasjement og er bestandig blid og positiv. Hun er trygg på seg selv og tør å stå for det hun tror på».

Asbjørn Torsvik Krüger 3STER

«Asbjørn har gjennom sin innsats i fysikk-OL, der han kom helt til den nasjonale finalen, og gjennom et helt år i fysikkfaget vist at han har utmerket seg som et realfagstalent».