Macrommets forvandling - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 05. feb. 2014
  • 26. jun. 2014

Macrommets forvandling

Ble omgjort til laboratorium for å gi plass til snegleforskningen.

Da faget teknologi og forskningslære ble flyttet fra de romslige lokalene i Pipehuset på Agnes til THVS, ble både elever og lærer nødt til å tenke nytt for å kunne fortsette med forskningsprosjektet på Iberiasneglen.

Nå har et gammelt macrom blitt forvandlet til et laboratorium hvor det er lagt ned en stor innsats for at både luftfuktighet og lysforhold skal være tilfredsstillende.

- Vi trenger høy luftfuktighet og har blitt nødt til å overstyre lysene som automatisk slår seg av etter skoletid. Enn så lenge lever sneglene godt med lokalitetene, forteller lærer Knut Gjertsen.

Forskningen realfagselevene nå er i god gang med er et samarbeid med Bioforsk på Ås. Tidlig i høst ble hele 1.000 snegleegg sporet opp rundt distriktet, hentet inn og klekket. Sneglene ble så fôret opp og benyttes nå i to prosjekter.

Det første prosjektet går ut på å se hvilke planter de liker best å spise. Det andre prosjektet tester ulike doser av sneglemiddelet “Nemaslug”, for å kartlegge hvor stor dose som er mest effektivt mot sneglene.

- Vi håper inderlig noen dør snart, sier Ida Lindhjem Svensen og Maren Cecilie Wirgenes.

Bilde fra snegleprosjekt på realfag

Mens jentenes medelever er opptatt med veiing, fotografering og mating på laboratoriet i 5. etasje, holder Ida og Maren Cecilie oversikten over de stadig mer medtatte sneglene i en kjølig container i bakgården.

- Her vanner, renser og mater vi sneglene. Vi må innom daglig, så i jula hadde vi en vaktordning og byttet på jobben, forteller elevene.

Temperatur, lys og fuktighet skal registreres til enhver tid. Å holde en jevn temperatur byr på utfordringer med værsvingningen og et dårlig isolert lokale.

- Det skal være en gjennomsnittstemperatur på 16 grader her inne. Da gjelder det å få minst mulig lufting, men det er ikke så enkelt når sneglene må fraktes inn og ut i både pluss- og minusgrader, forklarer Knut Gjertsen.

Etter måneder med tett oppfølging medgir elevene at de sitter med et ønske om at sneglene snart skal gi tapt mot de økende giftdosene. Samtidig er de ikke i tvil om at forskningsprosjektet er givende.

- Det er veldig lærerikt og noe helt annet enn et vanlig fag. Vi gjør noe helt praktisk, og vi har snakket med flere eldre elever som sier at dette prosjektet er det de har lært aller mest av for videre studier, sier Ida og Maren Cecilie.

Tirsdag 11. februar avsluttes prosjektet, og elevene setter i gang med det viktige etterarbeidet.

Da skal det oppsummeres, konkluderes og skrives en vitenskapelig artikkel som oversendes til Bioforsk, avslutter Knut Gjertsen.

Bilde fra snegleprosjekt

Bilde fra snegleprosjekt

Bilde fra snegleprosjekt på realfag