Nå blir det avgiftsparkering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS

 

 • Stine Indahl
 • 05. mai. 2014
 • 07. aug. 2014

Nå blir det avgiftsparkering

Fra 14. mai må elever og ansatte betale for å stå på skolens parkeringsplasser.

Som en følge av Vestfold fylkeskommunes vedtak om avgiftsparkering for privatbiler ved de bynære skolene i Vestfold, har THVS inngått en avtale med Q-park AS om drift av skolens parkeringsplasser. Avtalen innbefatter både hovedparkeringen utenfor skolen og parkeringsplassen i Hausane.

- Parkeringsavgiften innføres i tidsrommet 08-16 på alle virkedager, og det er kun privatbiler som berøres. Oppmerkede handikap-, elbil- og gjesteparkeringsplasser vil fremdeles være gratis, sier administrasjonssjef Stig Skogekker.

- Myk start

Det er Q-park som administrerer avgiftsparkeringen, og selskapet går snart i gang med å sette opp parkeringsautomater og skilter på området. Alle henvendelser knyttet til selve parkeringen skal rettes til Q-parks kundesenter på telefon 815 22 315.

- Vi legger opp til en litt myk start på avgiftsparkeringen, men i tråd med avtalen vil feilparkerte biler eller biler uten synlig billett bøtelegges med 500 kroner. Vi oppfordrer alle elever og ansatte til å være nøye med å påse at betalt billett ligger synlig i bilens frontrute for kontroll.

Lavere kontrollavgift

Nettoinntektene på selve parkeringsavgiften tilfaller skolen, og skal i følge vedtaket brukes til blant annet etablering av ladestasjoner for elbiler, investering i sikker sykkelparkering og eventuell investering i lokal tilpassing for bedre kapasitet for kollektivtransport.     

- For vår del har skolen allerede etablert ladestasjoner for elbiler. Vi vil derfor i første omgang bruke inntektene til å dekke de investeringene vi allerede har tatt. På sikt kommer vi også til å se på muligheten for å skaffe oss flere utlånssykler som de ansatte låner for et skoleår av gangen for å sykle til jobben, forteller Skogekker, og understreker at skolen ikke har noen inntekter av gebyrene som utstedes.

- Våre inntekter er kun fra selve parkeringsavgiften og har dermed ingenting med gebyrene å gjøre. At vi har valgt å sette bøtene til 500 kroner, altså 280 kroner mindre enn maxgebyr, er fordi parkeringsplassene gjelder for våre elever og ansatte, avslutter Stig Skogekker.

 

FAKTA

 

 • I vedtaket fra Vestfold fylkeskommune er det besluttet å innføre parkeringsavgift for privatbil på egne parkeringsplasser i tidsrommet 08.00-16.00 på virkedager (mandag-fredag). Vedtaket gjelder de «bynære» skolene Horten, Greveskogen, Færder, Sandefjord og THVS.
 • Avtalen administreres av Q-park som tar seg av alle henvendelser knyttet til selve parkeringen, bøter etc. 
 • Elbiler, motorsykler/mopeder, gjester (inntil fire) og personer med godkjent handikapbevis parkerer gratis på oppmerkede plasser og med gyldige tillatelser. 
 • Parkeringsautomatene er tilrettelagt for mynt- og kortbetaling. Det vil også være mulig å betale med mobiltelefon. Det vil bli satt opp to parkeringsautomater på hovedparkeringen og en i Hausane.
 • Avgiften fastsettes til kr 20,- for parkering før kl. 1200 og kr 10,- for parkering etter kl. 1200.
 • Parkeringsavgift betalt ved en av fylkeskommunens virksomheter er gyldig ved øvrige virksomheter ved besøk.
 • Nettoinntektene tilfaller virksomhetene, og skal nyttes til etablering av ladestasjoner for elbiler, investering i økt behov for sikker sykkelparkering, eventuell investering i lokal tilpassing for bedre kapasitet for kollektivtransport, og lignende tiltak som oppfyller intensjonen i saken.