Skoleresultatene er klare - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 04. jul. 2014
  • 01. sep. 2014

Skoleresultatene er klare

Studiespesialiserende utdanningsprogram på THVS best på fullført og bestått i fylket.

Skoleåret er over og i disse dager offentliggjøres resultatene for videregående opplæring i Vestfold. Tallene publiseres både på skolenivå og samlet for fylket.

Spesielt gledelig for THVS er den høye andelen fullført og bestått. På studieforberedende utdanningsprogram er tallet hele 88,6 prosent. Det er best i Vestfold der snittet er på 82,5 prosent. Også på skolenivå ligger THVS godt over gjennomsnittet med sine 82,5 prosent mot fylkessnittet på 77,3 prosent.

- Dette er oppmuntrende og viktige tall av flere årsaker. Uten studiekompetanse kommer ikke ungdommen seg videre i utdanningssystemet, og uten bestått i alle fag blir de lett stående på stedet hvil, sier avdelingsleder Rune Ludvik Eriksen ved studiespesialisering språk, samfunnsfag og økonomi.

- Bak et slikt resultat ligger blant annet faglig sterke lærere som motiverer og engasjerer. I tillegg er det avgjørende at elevene er aktive i sin egen læringsprosess og velger å jobbe med fagene, legger han til.

Lave avbruddstall

Skoleåret 2013-2014 sluttet kun 2,3 prosent av elevene på THVS etter 1. oktober, mens tilsvarende tall samlet i Vestfold var 3,1 prosent. Både lave avbruddstall og resten av tallene i rapporten gleder rektor Robert Rognli.   

- Det er meget bra at vi har gode fullført og bestått tall innenfor alle våre programområder. THVS har hatt en positiv utvikling de første fem årene etter at storskolen ble en realitet. Vi ser av elevundersøkelsen at elevene trives og at det er lite mobbing. Et flertall av elevene har høy motivasjon for læring, og det er et godt læringstrykk på skolen. Det ser vi med mange gode eksamensresultater, sier Rognli og fortsetter:

- Årsaken til de gode tallene er gode og motiverte lærere og en profesjonell organisasjon i alle ledd, og selvfølgelig elever som legger ned den nødvendige innsatsen. Vi kan være stolte av det vi får til og dette bygger vi videre på. Vi er i ferd med å bli en skole der elevene lærer ut over det normale.

 

Tallene i rapporten er hentet ut 26. juni. Variasjoner kan forekomme, men hovedtrekkene er de samme.