Tar mer ansvar for sine medelever - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 27. jan. 2014
  • 26. jun. 2014

Tar mer ansvar for sine medelever

Systematisk arbeid mot mobbing gir gledelige resultater i elevundersøkelsen.

- Jeg syns det er veldig bra at det er så lite mobbing på en så stor skole. Mitt inntrykk er at elevene er flinke til å akseptere hverandre selv om mange er ulike, sier leder av elevrådsstyret Sondre Horst i 1SSB.

Mobbetallene fra elevundersøkelsen er gjennomgående gode både på nasjonalt, fylkes- og skolenivå. Tallet 4,86 for THVS er gledelig grønt, og viser at svært få elever har blitt mobbet på skolen de siste månedene.

- Det har vært jobbet systematisk med forebyggende tiltak over en lang periode, og vi har blant annet vært rundt i alle klassene for å sette ekstra fokus på dette med nettmobbing. Resultatet ser vi tydelig på elevundersøkelsen der tallene er grønne og absolutt godkjente på alle avdelinger. Det har vi aldri opplevd før, sier Tonje Nordli i elevtjenesten.

Miljøarbeideren påpeker at alle har et medansvar når det gjelder mobbing.

- Vi ser at elevene tar mer ansvar. Det er ikke greit å si at «det er ikke min sak» hvis en annen blir mobbet. Dette er et nytt aspekt som stadig flere elever tar på alvor.

Trives godt

Også hos elevrådet har fokuset på det psykososiale miljøet vært stort i høst.

- Dette er et tema vi syns det var spennende å jobbe med, og som samtidig ikke krever altfor store ressurser. Jeg ser for meg at vi vil fortsette i samme sporet også utover våren, sier den ferske elevrådslederen, til stor glede for miljøarbeider Tonje.

- Vi må alltid ha trøkk på det området – hvis ikke kan det fort bli verre. Det trenger ikke være store arrangementer, men heller et fokus på de små tingene i hverdagen.

Samtidig med at elevene på samtlige utdanningsprogram oppgir i undersøkelsen at mobbing er mer eller mindre fraværende på skolen, scores det også høyt på trivsel – bedre enn både fylkes- og landsgjennomsnittet.

- En av fordelene med å være en stor skole er at vi er så mange elever. Det gjør det enklere å finne tilhørighet, som igjen kan være noe av grunnen til at så mange trives her. En har alltid noen å møte, sier Sondre.

What’s in it for me?

Som førsteklassing opplever han overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole som stor, men utelukkende i positiv betydning.

- Det blir en god del repetisjon, men for min egen del er det veldig motiverende at jeg nå får jobbe med ting jeg liker.

Elevrådslederen ramser opp mer interessant, mer fritt, mer motiverende. Likevel kan han godt skjønne at mange elever oppgir i undersøkelsen at de ikke er særlig motivert for skolearbeidet. For mens lite mobbing gir utslag i høy trivsel, er det langt mer bekymringsverdig at motivasjonen synker.

De svake tallene går igjen over hele landet, både i elevundersøkelsen og Ung Data-undersøkelsen. 3,79 på skolenivå nærmer seg rødt, og viser at elevene syns det kan være vanskelig å finne motivasjon til skolearbeidet.

- Personlig mister jeg motivasjonen når jeg ikke klarer å se nytteverdien for framtiden. Jeg har alltid blitt fortalt hjemme at jo mer jeg jobber jo bedre jobb kan jeg få meg, men jeg klarer ikke helt å se så langt fram, forteller Sondre.

Dette er tanker Tonje Nordli i elevtjenesten kjenner seg godt igjen i. Hun er overbevist om at voksne må bli flinkere til å forklare hvorfor det er viktig å gjøre det bra på skolen. Og ikke glemme å tenke i litt kortere intervaller noen ganger.

- Mens jenter ofte styres av moral og samvittighet, ser vi at guttene blant annet motiveres av belønning. Vi må ta det ungdommene forteller oss på alvor. Hvis det er sånn at guttene trenger belønning, så får vi finne ut hva de liker. Det bør ikke koste all verden, men være noe elevene selv kan tenke seg, sier Tonje.

- Behovet for belønning er i stor grad skapt av foreldregenerasjonen. Det må vi forholde oss til også i skolesammenheng. Vi må stikke fingeren i jorda og lytte mer, legger hun til.

Forutsigbart og tilgjengelig

Mens tallene på mobbing, trivsel og motivasjon avviker minimalt fra skole til skole, er det særlig på ett område at skolen skiller seg ut fra både andre Vestfold-skoler og landet for øvrig. På THVS er et flertall av elevene fornøyd med skolehelsetjenestens tilbud.

- Her skiller vi oss signifikant fra resultatene nasjonalt og i fylket. Rådgivere, miljøarbeidere, helsesøstre, psykologer og leger danner et team som fungerer sammen på en svært god måte. Det viser seg både på elevundersøkelsen og UngData-undersøkelsen at et forutsigbart og tilgjengelig skolehelsetilbud betaler seg, sier rektor Robert Rognli.

Fra elevtjenesten selv meldes det om enorm pågang, viktigheten av at elevene aldri møter en stengt dør og at de slipper å bestille time på forhånd.

- Jeg er veldig fornøyd med tilbudet. Noe av det fine med elevtjenesten er at det ligger litt skjermet sånn at ingen trenger å være redde for å gå dit, sier elevrådslederen.

Nå gleder han seg til å ta fatt på vårhalvåret og fortsette med det påbegynte arbeidet i elevrådet. Tallene fra elevundersøkelsen viser at det er mye positivt å bygge videre på.