- Tør å utfordre elevene! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 11. mar. 2015
  • 28. apr. 2015

- Tør å utfordre elevene!

Klar oppfordring til lærerne under radikaliseringskonferanse i Bølgen.

Tirsdagens minikonferanse i regi av Larvik kommune og THVS, hadde som hovedmål å heve kompetansen om radikalisering og voldelig ekstremisme hos ansatte som jobber med barn og unge i kommunen.

- Etter å ha hørt alle foredragsholderne sitter jeg igjen med et inntrykk av at det viktigste vi kan gjøre er å fortsette det gode arbeidet med inkludering, sørge for at elever ikke opplever utenforskap og ikke minst se hver enkelt elev. Skole og kunnskap er en av de viktigste faktorene for å forebygge vold, oppsummerer rektor ved THVS Robert Rognli.

Den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering slår fast at økt kunnskap er en viktig forutsetning for å utvikle effektive forebyggende tiltak. Tirsdagens minikonferanse er ett av flere tiltak for å bidra til kompetanseheving.

Bilde av Jan-Erik Norder

- Jeg syns dette ble vellykket og at foredragsholderne lyktes i å belyse temaet fra flere sider. Foredragene var berikende og bidro forhåpentligvis til å gi det kompetanseløftet vi var ute etter, sier kommunalsjef Jan-Erik Norder (bildet over) i Larvik kommune.

Tillit

Blant foredragsholderne som gjorde sterkt inntrykk var Yousef Bartho Assidiq (bildet øverst i artikkelen). I 2009 konvertere Nøtterøy-gutten til islam og ble en del av det radikale islamistiske miljøet som nå kalles Profetens Ummah.

- Jeg skulle virkelig ønske at noen snakket med meg om alle tankene jeg hadde den gangen. I stedet vendte alle meg ryggen. Min viktigste oppfordring til lærerne er å tørre og utfordre elevene. Still direkte spørsmål hvis dere ser en negativ utvikling og la elevene selv fortelle hva som skjer, sier Assidiq.

Etter å ha brutt med Profetens Ummah jobber han i dag, i samarbeid med Faten Mahdi Al-Hussaini, med ungdom som nettopp trenger noen å dele tanker og utfordringer med. Å nå ut med sitt budskap til de som jobber med barn og unge er helt avgjørende for det forebyggende arbeidet.

- Det er veldig viktig for oss å snakke med lærerne som er dem som har mest kontakt med elevene. Mitt råd til dem er å bygge tillit og forsøke å bli den trygge personen som elevene ønsker å snakke med.

Omsorgssvikt

En som har snakket mye med dem som av ulike årsaker har havnet utenfor samfunnet er psykolog Cecilie Kolflaath Larsen (bildet under). Hennes foredrag om hjernens oppbygging og hva som kan være med på å hemme læring, skapte stor interesse.

Bilde fra Bølgen

- Barn som har levd mye i fare, for eksempel ved å være vitne til eller bli utsatt for vold og overgrep, er ikke i stand til å ta imot den lærdommen dere lærere ønsker å formidle. Omsorgssvikt og negative barndomsopplevelser, kan gjøre at den delen av hjernen rett og slett kobles ut, forteller psykologen, og understreker samtidig lærernes viktige rolle:

- Forskning viser at det mest preventive i forhold til voldshandlinger er å lære og lese. Vi ser at når leseferdighetene i et samfunn forbedres går antall voldstilfeller ned. Kunnskap og skole er en viktig forebygger av vold.

Våken og modig

Kalflaath Larsen får støtte av PST, som også fremhever lærernes rolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Jobben som gjøres i skolene i dag er forebygging i seg selv. Det er viktig å være våkne, modige og tørre å varsle når en ser indikasjoner på en negativ utvikling, sier leder Roy Sandvik i PST Vestfold.

Etter endt dag i Bølgen var det en fornøyd rådmann som kunne oppsummere dagen.

- Et slikt arrangement skaper forståelse og kunnskap i stedet for å øke avstanden. Det er positivt at ikke bare lærere, men også ledere og andre som jobber med barn og unge i kommunen kunne delta. Utenforskap gjelder for mange av gruppene vi jobber med, avslutter Inger Anne Speilberg.

Bilde fra Fargespill

Fargespill imponerte med sine to kulturelle innslag under tirsdagens konferanse i Bølgen.

Bilde fra Fargespill