– Fagbrev er det viktigste - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 09. sep. 2015
  • 20. okt. 2015

– Fagbrev er det viktigste

Jacob Andreassen kastet seg rundt og fikk lærlingplass i fersk elektrikerbedrift.

Etter å ha gått Vg2 data og elektronikk på Thor Heyerdahl vgs. var Andreassen på jakt etter en bedrift som kunne tilby en lærlingkontrakt på veien mot fagbrev. Men da sommeren gikk og lærlingplassen lot vente på seg, skjønte 18-åringen at han kanskje måtte endre på den opprinnelige planen. Denne uken startet han på læretiden innenfor elenergi hos Telecom Norway AS i Sjøparken.

– Dette er et godt eksempel på hvordan bedrift, opplæringskontor, skole og elev sammen kan finne en løsning når alle parter er fleksible og villige til å dra i samme retning, sier næringslivkoordinator Per Trygve Eitrem på Thor Heyerdahl vgs.

Jacobs evne til omstilling og vilje til å oppsøke aktuelle bedrifter på egenhånd, er ifølge Eitrem viktig i jakten på lærlingplass. På den måten fikk elektrofageleven også Telecom Norway på gli.

– Jacob tok initiativ til å besøke bedriften etter å ha sett en stillingsannonse på Finn. Samtidig kastet bedriften seg rundt og bestemte seg, i samarbeid med opplæringskontoret og skolen, for å gi Jacob en lærlingkontrakt framfor å ansette en ferdig utdannet elektriker.

Fleksibilitet

En forutsetning for helomvendingen i Sjøparken var at Jacob aksepterte å ta fagbrev i elenergi og ikke innenfor data og elektronikk som først planlagt. Det til tross for forlenget læretid før den avsluttende fagprøven.

– Det viktigste for meg er å få et fagbrev. Å endre den opprinnelige planen og heller ta fagbrev i elenergi var ikke noe problem for meg, sier Jacob (bildet under).

Bilde av Jacob Andreassen

Det er en innstilling Eitrem liker.

– Elevene må være fleksible. Å få jobb er det viktigste. Det er heller ikke noe problem å ta flere fagbrev og hvem vet; kanskje kan bedriften oppfylle læremålene noen år fram i tid?

Betryggende støtte

For Jacob Andreassen var opplæringskontoret til stor hjelp for å få lærlingkontrakten i boks.

– Kontakten med opplæringskontoret og vissheten om at vi har støtte og en back-up dersom det skulle vise seg at vi ikke kan oppfylle alle punktene i læreplanen, har vært avgjørende for oss, sier daglig leder Ketil Olsen i Telecom Norway.

Bedriften som ble etablert i 2011 er fersk i elektrobransjen og planen var å utvide med en tredje elektriker i sommer.

– Vi er helt i oppstartfasen som elektrikerbedrift og det var egentlig ikke en lærling vi var ute etter. Vi hadde nok ikke vært klare for å ta imot en lærling hvis vi måtte gjøre alt alene, men vi føler absolutt at vi har flere å spille på, sier Olsen.

Tett oppfølging

Telecom Norways ja, gjør at enda en lærekontrakt er i boks for næringslivskoordinator Eitrem og hans kolleger på THVS som hver eneste dag jobber målrettet med å få yrkesfagelevene ut i lære. Av 50 elever som sto uten læreplass da kvalifiseringskurset startet opp 20. august, er tallet nå mer enn halvert.

– Kvalifiseringskurset er basert på individuell oppfølging av hver enkelt elev og vi opplever at flere og flere brikker faller på plass. Flere har nå fått lærlingplass mens andre har foretatt omvalg og fortsatt et år på skolen, forteller Eitrem.

Stor forståelse

For noen elever handler det om å komme ut i bedrift for å vise seg fram og jobbe mot en eventuell lærlingkontrakt eller lærekandidatkontrakt på sikt. Bedriften trenger å forsikre seg om at eleven møter i tide og forholder seg til arbeidslivets regler.

– I vår kontakt med næringslivet møter vi stor forståelse for de unges behov for å komme seg ut i jobb. Uansett om konklusjonen til slutt blir ja eller nei på vår forespørsel om lærlingplass, er det aldri et surt svar å få, sier Eitrem.

Ketil Olsen i Telecom Norway utdyper:

– Jeg syns det er trist å se at elever står uten lærlingplass og mener vi har et ansvar for å ta imot lærlinger og bidra til at de unge kommer seg ut i arbeidslivet.

– I tillegg er en lærling positivt for våre egne ansatte. En tenker over ting på en annen måte når en skal lære det videre til andre. For oss er det sunt med flere generasjoner på arbeidsplassen, sier Olsen.

Den ferske lærlingen Jacob Andreassen avslutter med følgende råd til sine jevnaldrende som sikter seg inn på et fagbrev i framtiden:

– Begynn tidlig! Prøv å skaffe en utplasseringsplass så tidlig som mulig for å få et bein innenfor bransjen. Og ikke minst: Møt opp personlig for å ta en prat ansikt til ansikt og møt alltid opp i god tid!