– Jeg har hatt et fantastisk skoleliv! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 23. mai. 2015
  • 22. jun. 2015

– Jeg har hatt et fantastisk skoleliv!

Nå venter pensjonisttilværelsen for yrkesfagenes engasjerte forkjemper.

Helt siden hun startet sin skolekarriere i Larvik på Kilden og «mekken» har hjertet hennes alltid banket litt ekstra for yrkesfagene. Når Karianne F. Balchen nå tar fatt på et nytt kapittel i livet, er det med en visshet om at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er godt integrert i resten av storskolen i Hoffsgate. 17 års iherdig innsats har gitt resultater.

– Karianne har vært en uoppslitelig og samlende kraft i skolens bestrebelser for å være en skole der elevene skal kjenne på mestring og utvikling, uavhengig av utgangspunkt og forutsetninger. Spesielt har hun stått på barrikadene for yrkesfagenes positive egenart og viktige bidrag til at skolen skulle bli en Likeverdig skole for alle, sier tidligere rektor ved THVS Hallvard Larsen.

Den ferske pensjonisten selv legger ikke skjul på at det har vært en lang vei å gå og fremdeles gjenstår et godt stykke arbeid med å spre kunnskap om yrkesfagenes innhold og ikke minst behovet for fagarbeidere i fremtidens arbeidsmarked.

– Det var en voldsom statusforskjell mellom de videregående skolene da jeg kom til Larvik. Den er heldigvis borte! Det har vært helt fantastisk å få være med på å samle alle elevene under ett tak. At alle nå går inn den samme døra har uten tvil hatt stor betydning for at flere velger å søke seg til nettopp yrkesfag, sier Karianne, som fremdeles har den første tiden på Kilden friskt i minnet.

– Da jeg begynte på kjøretøy kunne jeg egentlig ikke noe annet enn å kjøre bil, men jeg har aldri lagt meg opp i faget. Det var jeg trygg på at lærerne tok seg av. Det jeg kunne tilføre var kunnskap om skoledrift.

Derfor lot Karianne andre ta ansvar for bremsetestere og skiftenøkler og satte seg heller ned med lærerne for å snakke om hva de kunne gjøre for at elevene skulle lære på en best mulig måte.

– Vi begynte å se på hva de kunne lære seg gjennom praktisk arbeid og hva de måtte ha av teori. Det resulterte i at vi kjøpte seks gamle bilvrak og begynte å skru. Det ble en suksess, minnes Karianne.

Eventyrlig historie

Og det er ikke bare yrkesfagelevene som har funnet sin plass under storskolens tak.

– Se på den statusen elevene på arbeids- og hverdagslivstrening har i bygget. At en av AHT-elevene ble kåret til årets Heyerdahlitt i fjor var fantastisk! I tillegg har vi de minoritetsspråklige elevene i Kombinasjonsklassen som så absolutt hører hjemme hos oss.

Gjennom Kombinasjonsklassen, som er et samarbeid mellom grunnskolen og videregående skole, gis minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge mulighet til utvidet grunnskoleopplæring for å sikre et godt faglig og språklig grunnlag til å ta ungdomsskolefag på nytt.

– I 2007 fikk vi i oppdrag å finne på noe som fungerer. At vi nå kan vise til en frafallsprosent på 1,9 prosent blant denne elevgruppen viser at vi har gjort mye riktig på veien.

– Det har vært en eventyrlig historie! Kombinasjonsklassen har gått fra å være noe vi puslet med i det små på THVS til å vekke interesse på departements- og ministernivå. Vi blir sett på og lyttet til.

Høythengende pris

Nettopp arbeidet med minoritetsspråklige elever var blant det juryen trakk fram da THVS i fjor ble tildelt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.

– Skoleprisen var nok toppen på en lang karriere. Jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve akkurat det før jeg gikk av med pensjon. Da jeg fikk høre at en av guttene i Kombinasjonsklassen skulle få sitte ved dronningens bord under lunsjen, husker jeg at jeg tenkte «yes»!

– Men jeg er opptatt av at prisen ikke må bli en sovepute. Det er en utfordring å fortsette å være gode. Ingenting kommer av seg selv, så det er bare å jobbe videre.

Følelsesmenneske

Det manglet ikke på verken humoristiske historier eller rørende taler under Kariannes avskjedsmiddag med forhenværende og nåværende kolleger tidligere denne uken. Både latter og tårer har også preget studierektorens yrkesliv.

– Jeg er et følelsesmenneske. Veldig! Samtidig har jeg blitt tøffere med årene og opplever at jeg kan ta avgjørelser og stå i stormen. Jeg er av den oppfatning at en kan si nesten hva som helst til folk, bare en sier det på en ordentlig måte.

Mangeårig kollega og leder Hallvard Larsen sier det på følgende måte:

– Karianne har overfor elever og kolleger levd etter Søren Kirkegaards utsagn: «All ekte hjelpsomhet begynner med ydmykhet overfor den jeg vil hjelpe, og derfor må jeg forstå at dette med å hjelpe ikke er å herske, men å tjene.» Karianne har våget, og hun har villet. Hun har vært pågående, uredd, nysgjerrig, modig og utadvendt, slik bare en ekte og sann Heyerdahlitt skal være!

Etter totalt 39 år i skoleverket gleder den kommende pensjonisten seg til å gjøre noe helt annet. 1. juli går flyttelasset til Kristiansand.

– Jeg angrer ikke på avgjørelsen. Jeg har hatt et fantastisk skoleliv, men nå er det så mye annet jeg gleder meg til å fylle livet mitt med.

– En pådriver

Med seg på veien til Sørlandet får hun blant annet med seg følgende karakteristikk fra utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune:

– Karianne har i all sitt virke innenfor videregående opplæring i Vestfold vært en pådriver for yrkesfagene. Det har vært viktig for utviklingen av THVS, og hun har vært en vesentlig bidragsyter til de gode resultatene skolen har oppnådd.

Nåværende rektor ved THVS Robert Rognli legger heller ikke skjul på hvilken ressurs han frem til i går har hatt med seg i ledergruppa.

– Karianne forlater en skole der yrkesfagene står sterkt, der yrkesfagelevene trives og i større grad er stolte av sitt valg, en skole med et godt utgangspunkt for å håndtere den største utfordringen norsk skole har i dag; Å heve yrkesfagenes status. Det skal vi bygge videre på!