– Klok prøveordning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Foto: Tine Poppe
  • 03. nov. 2015
  • 30. nov. 2015

– Klok prøveordning

Regjeringen innfører fraværsgrense på ti prosent i videregående skole fra neste skoleår.

– Vi ser at det kan være nødvendig å framheve elevens plikt til å følge undervisningen og vet at det er viktig at elevene lærer seg å forholde seg til kravene som stilles i samfunnet for øvrig. Samtidig synes jeg det er klokt å innføre dette som en treårig prøveordning som evalueres og at endringer kan foretas hvis det er nødvendig, sier rektor Robert Rognli.

Fraværsgrensen, som ikke er formelt vedtatt, trer i kraft fra og med skoleåret 2016-2017 og gjelder for alle elever i videregående opplæring. Hensikten er å forhindre skulk. Grensen vil gjelde fravær fra timer i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Elever som har mer enn 10 prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget. Det skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

– Lærerne mener at dette er et riktig tiltak. Det framkommer i høringssvar fra organisasjonene. Det velger jeg å lytte til, men det er viktig å påpeke at skolen likevel vil ha et ansvar for å følge opp elever med stort fravær. Vi vet at elevenes fraværsgrunner kan være komplekse, sier Rognli til Østlands-Posten.

Læringsmiljø og trivsel

I følge vil elevene likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m. (jf. § 3-47 femte ledd). Forutsetningen er hele tiden at læreren har vurderingsgrunnlag.

– Lærere og elevtjenesten har en utstrakt oppfølging av elever med fraværsproblematikk. Det viktigste vi gjør er å skape en skole med læringsmiljø og høy trivsel. Nærværsfaktorer forebygger fravær og vi ser flere eksempler på avdelinger som er gode på det, avslutter Robert Rognli.

Tror flinke elever vil kunne stryke (Østlands-Posten)