– Skal være i forkant - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 05. aug. 2015
  • 02. sep. 2015

– Skal være i forkant

Tett samarbeid med kommune og næringsliv skal få enda flere unge ut i arbeidslivet.

– Det er veldig gledelig at både rådmann, ordfører og leder av næringsforeningen stiller opp slik at vi sammen kan snakke om utfordringene med å få flere elever gjennom lærlingløpet og videre ut i arbeid, sier rektor Robert Rognli.

Onsdag inviterte THVS ordfører Rune Høiseth, rådmann Inger Anne Speilberg og leder av Larvik Næringsforening Tore Hansen for å snakke om status, framtidsutsikter, samarbeid og ikke minst nødvendige fremtidige tiltak.

– Vi ser at arbeidsledigheten blant unge stiger og det må vi ta på alvor. Nå har vi muligheten til å tenke framover og forberede oss så godt vi kan, sier Eitrem.  

Stort potensial

Ferske tall viser at 69,2 prosent av elevene i Vestfold har fullført videregående skole etter fem år. Tallet plasserer Vestfold midt på treet i forhold til resten av landet. Nå er målet er å løfte prosentandelen opp til 75.

– Potensialet er stort og vi må jobbe på flere områder. Vi må etterstrebe å gi elevene praksis i bedrift mens de er elever hos oss, vi må være tett på elevene ut i læretiden og vi må ikke minst sørge for å utdanne elever til yrker det er behov for, sier Rognli.

– Det er kjempespennende hvis vi i Larvik kan klare å ligge litt i forkant når det gjelder å se det fremtidige behovet i arbeidsmarkedet og sørge for at ungdommene våre utdanner seg ut i arbeid, legger han til.

Samarbeid

For å lykkes i dette arbeidet er et godt samarbeid med Larvik kommune, næringslivet, NAV, opplæringskontorene og Oppfølgingstjenesten helt avgjørende.

– Det er viktig at vi får mulighet til å snakke sammen. God dialog og korte avstander gjør det også enklere å ta opp utfordringer underveis, sier rådmann Inger Anne Speilberg.

Bilde av Rune Høiseth og Inger Anne Speilberg

– THVS gjør en usedvanlig god jobb og har et godt samarbeid med kommunen og næringslivet. Det å løfte yrkesfagene er spesielt viktig, sier Rune Høiseth.

Kompetanse

Larvik kommune har i dag 52 praksisplasser og er med det best i Vestfold. I følge rådmannen er de positive erfaringene mange.

– For oss er det positivt å få inn nye, friske øyne. Lærlingene bidrar med ny kompetanse og utfordrer oss til å tenke gjennom hva som er viktig for oss, hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og for hvem. Det å ha lærlinger har absolutt verdi for egen virksomhet, sier Speilberg og fortsetter:

– Vi utfordres også til å tenke framover. Hva er framtidens kompetansebehov? Det må vi som organisasjon være tydelig på.

THVS ser nå fram til å bygge videre på det gode samarbeid med arbeidslivet.

– Vi har et veldig godt utgangspunkt og er innstilt på å legge ned en solid innsats framover. Vi skal mer ut i bedrift, være mer synlige og forsøke å være enda litt mer i forkant når det gjelder å se framtidens behov for arbeidskraft, avslutter Robert Rognli.

 

Østlands-Posten: Viktig med læreplasser