Håper på flere kurs! - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 28. apr. 2015
  • 01. jun. 2015

Håper på flere kurs!

Elevene jubler for KISS og nå fatter også andre skoler interesse for kursene.

Det blir nærmest umulig å plukke ut ett tema når hverdagslivstreningselevene skal fortelle hva de syns var aller mest spennende med undervisningen om kropp, identitet, seksualitet og samliv (KISS).

– Jeg ville hatt mer av alt og håper vi får flere kurs, forteller Stig-André Blystad Rundereim (16).

– Jeg likte alt, nikker Kristoffer Bjørnerud (18) samtykkende.

KISS-kurset på THVS går over et halvt år med to undervisningsøkter i uka. Undervisningsopplegget er frivillig og et tilbud til elever på arbeids- og hverdagslivstrening (AHT).

– Vi kartlegger elevene våre før og etter kurset og vår erfaring er at de har kjempeutbytte av å lære mer om kroppen, hygiene, seksualitet og det å være venner og kjærester, forteller Hilde Christoffersen Lindstøl og Kari Tvetene Haga.

Viktig grensesetting

Mens Lindstøl er vernepleier og idrettspedagog med god kjennskap til anatomi og fysisk aktivitet har Haga studert helse- og miljøfag med seksualundervisning som en del av utdanningen. Begge har videreutdanning i sexologi og funksjonshemming og sammen er de brennende opptatt av å gjøre en sårbar elevgruppe trygge på å sette grenser for seg selv og egen kropp. Blant elevene er KISS en ubetinget suksess og nå begynner også andre kommuner å fatte interesse for undervisningsopplegget.Bilde fra KISS-kurs

– Vi får stadig henvendelser fra andre skoler som er nysgjerrige på hvordan de kan komme i gang og vi forteller gjerne om hvordan vi gjør det hos oss. Det er ingen tvil om at behovet for kunnskap om disse temaene er stort og vi skjønner ikke hvorfor det skal hentes ressurser utenfra. Det er lærerne som kjenner elevene best og det er lærerne som har den pedagogiske utdanningen, sier Lindstøl og Haga.

– Identitet og seksualitet bør være en naturlig del av undervisningsløpet. I stedet opplever elevene våre å bli tatt ut fra denne undervisningen på ungdomsskolen og går dermed glipp av verdifull kunnskap. Sjansen for at ubehagelige situasjoner oppstår øker fordi ingen har fortalt dem hva som er greit og ikke.

Kunnskap og trygget

Gjennom KISS har Stig-André, Kristoffer og deres medelever fått muligheten til å bli tryggere på egne grenser og ikke minst fått ny og spennende kunnskap om kroppen.

– Hva skjer med dere gutter når dere blir eldre? spør Lindstøl.

– Vi får kviser, skjegg, mørkere stemme og mer hår. Hele kroppen blir større, ramser Stig-André og Kristoffer opp, mens læreren nikker imponert.

Bilde fra KISS-kurs

Med puberteten dukker flere problemstillinger opp, men elevene på AHT stiller godt forberedt.

– Kysse kan ikke gjøre hvor som helst – det må en gjøre på rommet. Og det er bare kjæresten en kysser på munnen, forteller Stig-André.

– Og hvem bestemmer over kroppen din?

– Oss selv. Vi bestemmer hvem som får lov til å ta på den og hvor nærme andre får lov til å komme, sier guttene, og viser med en håndbevegelse at en kan stoppe hvis noen kommer for nærme.

Åpenhet

Neste år er de to KISS-lærerne ønsket inn til NFFS’ årlige konferanse for å fortelle om kurset som nå er inkludert i undervisningen både på THVS og på noen andre videregående skoler i Vestfold fylkeskommune. NFSS står for Funksjonshemmede, seksualitet og samliv og er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet.

– De er henrykt over at vi har fått til dette i Vestfold, sier Haga.

For Stig-André og Kristoffer er KISS-kurset vel gjennomført for denne gang, men begge håper på å få mulighet til å friske opp kunnskapen litt neste år. Det er både Haga og Lindstøl glade for.

– Det er så viktig at vi snakker med elevene om slike temaer på en naturlig måte. Kroppskunnskap burde egentlig begynt enda tidligere enn på videregående, men ofte er det tabu for denne elevgruppa. Vi tror vi har kommet så langt i dag når det gjelder holdninger, men vi har egentlig ikke det. Derfor er nettopp åpenheten så viktig selv om noe selvfølgelig fremdeles skal være privat, avslutter Kari Tvetene Haga og Hilde Christoffersen Lindstøl.