Økt satsning på utdanning av ambulansearbeidere - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 08. jan. 2016
  • 08. feb. 2016

Økt satsning på utdanning av ambulansearbeidere

THVS eneste skole i Vestfold med Vg2 Ambulansefag. Starter opp skoleåret 2016/2017.

Behovet for ambulansearbeidere øker og nå har Vestfold fylkeskommune (VFK) og Sykehuset i Vestfold HF (SIVHF) tatt grep for å øke rekrutteringen. Det ferske samarbeidet har ført til at VFK fra høsten 2016 oppretter Vg2 Ambulansefag ved Thor Heyerdahl vgs.

– Fra skoleåret 2016/2017 tilbyr vi 16 plasser på Vg2 Ambulansefag. Det betyr Vestfold-elever, som fylkeskommunen tidligere har kjøpt plass til Telemark, nå kan søke seg til THVS. Tilbudet er en økt satsing på de unge, og ikke minst en satsing på de unge som er egnet for ambulansearbeideryrket, sier avdelingsleder Heidi Elgesem ved Helse- og oppvekstfag på THVS.

– Dette er et attraktivt tilbud som det er stor interesse for i andre fylker. En interesse som vi tror vi smitte over på Vestfold når det er flere tilgjengelige plasser.

Må testes

For å sikre seg motiverte søkere og elever med forutsetninger til å fullføre hele det fireårige utdanningsløpet, skal ambulansefagsøkerne intervjues og vurderes i forhold til motivasjon, fysisk styrke og skikkethet. Testene gjennomføres på THVS, i tett samarbeid med Ambulanseavdelingen.

– Denne typen opptakskrav er nytt på landsbasis og et nybrottsarbeid vi har satt i gang for å sikre at vi får de rette søkerne. Vi er veldig stolte at vi har fått vurderingskriteriene inn under særlige regler for inntak til enkelte utdanningsprogram, og er overbevist om at dette vil bidra til å øke graden av fullført og bestått fireårig løp.

Sikret læreplass

Mens flere yrkesfagelever kan ha utfordringer med å skaffe seg læreplass etter Vg2, vil ambulansefagelevene allerede ved inntak på Vg2 inngå en intensjonsavtale om læreplass ved Sykehuset i Vestfold. Dette forutsatt at vurderingskriteriene innfris også ved utgangen av skoleåret.

– Å sikre en læreplass så tidlig som mulig i utdanningsløpet er viktig for oss og det er flott at vi har fått til en slik intensjonsavtale. De gode utsiktene til læreplass bør absolutt motivere elevene til å opprettholde både karakternivået og den fysiske formen gjennom skoleåret, avslutter Heidi Elgesem.

Læringsmiljø i Vestfold

Petter Gjertsen, leder for ambulanseavdelingen i Larvik, uttaler i dagens utgave av Østlands-Posten (ØP) at han er svært positiv til at det blir utdannet ambulansearbeidere på THVS i framtida.

– Ambulansetjenesten i Vestfold er veldig glade for at skolen og fylkeskommunen har utviklet en egen ambulanselinje. Det er flott at rekrutteringen til yrket sikres og at vi får et læringsmiljø i vårt fylke, sier Gjertsen, som ser fram til samarbeidet med skolen:

– Vårt bidrag er å stille med praksis- og lærlingplasser. I tillegg bidrar vi med en operativ ambulanse til skolen og godt utstyr, sier Gjertsen til ØP.