Skoleresultatene er klare - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Tekst: Stine Indahl, Foto: Karl Filip Kronstad
  • 02. jul. 2015
  • 02. sep. 2015

Skoleresultatene er klare

Stadig flere yrkesfagelever fullfører og består på THVS.

Skoleåret er over og i disse dager offentliggjøres resultatene for videregående opplæring i Vestfold. Tallene publiseres både på skolenivå og samlet for fylket.

Spesielt gledelig for THVS er det at 76,9 prosent av elevene på yrkesfag utdanningsprogram (YF) har fullført og bestått skoleåret 2014-2015.

– 76,9 prosent er en fremgang fra året før og viser at vi har opparbeidet et velfungerende system for å få elevene gjennom videregående skole. Bak tallene ligger et godt og systematisk arbeid rundt enkeltelever, forteller rektor Robert Rognli.

Stabilt høyt nivå

Mens stadig flere yrkesfagelever fullfører og består, opplever studieforberedende utdanningsprogram (SF) en liten tilbakegang fra 88,6 til 85,5 prosent for skoleåret 2014-2015.

– Selv med tilbakegangen på SF står vi med 81 prosent fullført og bestått på skolenivå og befinner oss over fylkes- og landsgjennomsnitt på både SF, YF og påbygg, sier Rognli.

– 71,6 prosent på påbygg er svært gode tall og et resultat at tett oppfølging av enkeltelever, legger han til.

Bilde av skolebøker

Gledelig er det også at kun 2,4 prosent av elevene på THVS sluttet etter 1. oktober i fjor. Tilsvarende tall på fylkesnivå er 2,7 prosent.

– Det store bildet viser at vi opprettholder de gode resultatene fra i fjor og har stabilisert oss på et meget høyt nivå. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Rognli.

Flere læreplasser

Samtidig som et økende antall yrkesfagelever fullfører og består videregående opplæring, formidles også stadig flere ut i lære.

– Vi opplever nærmere en halvering av elever som står uten læreplass sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Det at skolen har tatt et økt ansvar for det fireårige løpet, og er tettere på elevene også ut i lære, viser seg å gi resultater, sier Rognli, som på tross av mye gledelig lesing i den ferske rapporten må konstatere at det fremdeles er litt å ta tak i.

– Vi kan glede oss over gode enkeltresultater blant annet på Vg3 idrettsfag og Vg2 medier og kommunikasjon til eksamen, men vi har likevel endel å gå på når det gjelder eksamensresultater. Tallene viser at det er potensiale i flere fag. Det må vi ta tak i, avslutter Robert Rognli.