Verdifullt kulturspenn - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 27. aug. 2015
  • 20. okt. 2015

Verdifullt kulturspenn

Årets reiselivsklasse har elever fra hele sju ulike land.

– For oss som jobber så mye med vertskapsrollen er det helt unikt med så mange ulike kulturer representert. Det gir oss muligheten til å spille på hverandre og elevenes kulturelle bakgrunn, forteller reiselivslærer Lisbeth Andreassen.

I tillegg til Norge kan klassen glede seg over kulturell førstehåndskunnskap fra Estland, Bosnia, Somalia, Polen, Kenya og Litauen. Blant elevene hersker det liten tvil om at forskjellene er store fra land til land blant i møtet med mennesker med en annen bakgrunn enn en selv.

– Jeg merker forskjell på hvordan en blir tatt imot i Norge og i mitt hjemland Bosnia. I Bosnia blir alle møtt med respekt, sier Emir Thomas Harbas.

– I Norge er det mer forskjellsbehandling og mindre respekt, legger Kristiine Raud fra Estland til.

Lære av hverandre

Både Kristiine og Emir får støtte av medelev Ronja Liberg.

– Personlig opplever jeg å bli bedre tatt imot i andre land enn hjemme i Norge. Det handler om både service og innstilling. Jeg syns det er veldig spennende at vi har så mange ulike nasjonaliteter i klassen og tenker at det gir oss muligheten til å lære mer om andre kulturer, sier Ronja.

Elevenes erfaringer og oppfatninger er nyttig å ta med seg når klassen for alvor tar fatt på undervisningen som skal forberede elevene på en potensiell fremtidig jobb innenfor reiselivsbransjen. Allerede snaue to uker etter skolestart har elevene, uavhengig av kulturell bakgrunn, blitt enige om hvilke verdier som skal prege klassemiljøet. «Respekt», «Omsorg og inkludering» og «Holde orden» står det på tavla.  

– Hva legger dere i ordet respekt?

– Å akseptere andre. Det er ok at vi er forskjellige – vi må godta andre for den de er, sier Kristiine.

Positiv holdning

Og nettopp disse holdningene har elevene nå mulighet til også ta med seg fra klassesituasjon og ut i praksisarbeidet utenfor skolen.

– Når vi skal fronte reiselivsbransjen er vi helt nødt til å være ydmyke og ha en positiv holdning til andre kulturer. I vertskapsrollen skal vi yte service, opptre profesjonelt og oppføre oss likt mot alle, sier Andreassen.

Fra og med neste uke skal elevene ut i Prosjekt til fordypning (PTF) med utplassering en dag i uka fram til påske. I tillegg til verdifull praksis gjennom PTF, får flere av elevene prøve seg i vertskapsrollen under Larvikbankens innovasjonsseminar i Bølgen i starten av september.

– Det er viktig for elevene med praksis, så hvis noen har behov for vertskap eller guider er det bare å ta kontakt. Reiselivsklassen tar mer enn gjerne imot flere oppdrag, avslutter Lisbeth Andreassen.