Felles løft for flere læreplasser - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 22. sep. 2017
  • 01. des. 2017

Felles løft for flere læreplasser

Inspirerende start på innovasjonsprosjektet på service og samferdsel.

Fredag var lærebedrifter, lærlinger og lokale næringslivsaktører invitert til kick off på THVS for å markere starten på innovasjonsprosjektet som skal bidra til utvidet samarbeid med næringslivet og styrke arbeidet med å få elevene ut i lære.

– Dette ble en vellykket dag der både næringsliv og skole viser engasjement, og sammen gjør dette til en fin møteplass, sier avdelingsleder Arne Dag Torssønn Ous ved service og samferdsel på THVS.

Arbeidet med å formidle skolens yrkesfagelever ut i lære har stort fokus på THVS, og nylig mottok service og samferdsel 345.000 kroner i innovasjonsmidler fra Vestfold fylkeskommune. Midlene skal blant annet gå til hospitering, kurs og relasjonsbygging med næringslivet og opplæringskontorene.

– Samarbeid skole-næringsliv handler ikke bare om praksis- og læreplasser, men også faglige i form av faglige bidrag. Vi er veldig takknemlige for også den delen av samarbeidet, sier Ous.

Stolthet

Lokale næringslivsaktører, lærlinger, elever, lærere, opplæringskontorer, NAV og fagopplæringen var blant deltagerne som var med å sette sitte preg på arrangementet. Bilservice, NOKAS, Skitt Fiske (bildet under) og ASKO delte også sine tanker rundt og erfaring med praksiselever og læringer.

Bilde fra kick off for innovasjonsprosjekt

– For mange av deltagerne ble presentasjonen av bedrifter, lærling og praksiselev et høydepunkt. Det var inspirerende å se hvordan ungdommene sto fram og viste stolthet over egen rolle og innsats, sier Eitrem.

Relasjoner

Til stede under fredagens lunsj var også fagsjef i arbeidsgiverforeningen Spekter Olav Wendelbo Kvam som snakket om mobilisering og kvalifisering.

– Vi må få flest mulig til å jobbe mest mulig, lengst mulig og med riktigst mulig kompetanse, sier Kvam.

Fagsjefen er ikke i tvil om at gode og selvstendige fagarbeidere vil bli etterspurt i årene framover, men at endringene i arbeidsmarkedet krever som er fleksible og omstillingsvillige.

– Jobbene forsvinner ikke, men de forandrer seg og gjør at det relasjonsbaserte blir mer og mer framtredende, sier Kvam.

Se hele Olav Wendelbo Kvams presentasjon her

Innovere sammen

Innovasjonsprosjektet er i første omgang ettårig, men med mulighet for forlengelse. Målet er at prosjektet skal resultere i en metodikk som er delbar ikke bare på THVS, men også ved andre virksomheter i Vestfold fylkeskommune.

– Nå har vi fått markert starten på innovasjonsprosjektet vårt, og er allerede i gang med å invitere næringslivet til å innovere sammen med oss. Det er noe med at en ikke bare tenker selv, men også sammen med samarbeidspartnere. Muligheten for at skolen kan søke innovasjonsmidler i samarbeid med andre bedrifter er absolutt noe vi vil jobbe videre med, avslutter Per Trygve Eitrem.

Bilde fra kick off for innovasjonsprosjekt

Elevene fra arbeidslivstrening sørget for at alle de inviterte kunne kose seg med nydelige kaker og kaffe i pausen.