Inviterer til kick off - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 15. sep. 2017
  • 19. okt. 2017

Inviterer til kick off

Nytt innovasjonsprosjekt skal styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.

Arbeidet med å formidle skolens yrkesfagelever ut i lære har stort fokus på THVS og nylig mottok service og samferdsel 345.000 kroner i innovasjonsmidler fra Vestfold fylkeskommune. Fredag 22. september inviteres lærebedrifter, lærlinger og lokale næringslivsaktører til kick off for å markere starten på prosjektet som skal bidra til utvidet samarbeid med næringslivet og styrke arbeidet med å få elevene ut i lære.

– Formidlingen av lærlinger er inne i en positiv utvikling og tallene på fylkesnivå har aldri vært bedre. Et tett samarbeidet med næringsliv og opplæringskontorer er avgjørende for å fortsette denne trenden, sier næringslivskoordinator Per Trygve Eitrem på THVS, og legger til:  

– Vi ønsker å være med på å skape møteplasser mellom skole og næringsliv, og håper denne lunsjen kan bidra til både inspirasjon og opplysning.

Relevant opplæring

Under fredagens kick off deler lærlinger og lærebedrifter sine erfaringer. I tillegg kommer Anne-Kari Bratten i Spekter for å snakke om hvordan skole og næringslivet sammen og hver for seg kan forberede elevene på arbeidslivet.

– Vårt mål er å gi elevene relevant opplæring i tråd med etterspørselen i næringslivet. Vi vil vite mer om fremtidenes behov og hva vi sammen kan gjøre for å dekke disse ferdighetskravene, sier avdelingsleder Arne Dag Torssønn Ous på service og samferdsel.

Hospitering

Som en del av innovasjonsprosjektet skal det også legges til rette for å tilby lærerne en mulighet til å hospitere.

– Hensikten med hospiteringen er å oppdatere lærernes kompetanse innen spesifikke områder, men også å sementere det gode samarbeidet til beste for både lærere og elever på service og samferdsel, forteller avdelingslederen.

Overføringsverdi

Innovasjonsprosjektet er i første omgang ettårig, men med mulighet for forlengelse.

– Målet er at prosjektet skal resultere i en metodikk som er delbar ikke bare på THVS, men også ved andre virksomheter i Vestfold fylkeskommune. Dersom vi lykkes, ser vi ikke bort fra at det kan være mulig både å forlenge og utvide arbeidet, avslutter Per Trygve Eitrem.

Invitasjon til kick off 22. september

 

Bildetekst: Næringslivskoordinator Per Trygve Eitrem (f.v.), lærere med service og samferdsel Jarle Aagaard, Cecilie Lund, Camilla Nordnø, avdelingsleder Arne Dag Torssønn Ous og Sissel Merete Andersen inviterer til uformell, inspirerende og informativ lunsj på THVS fredag 22. september.