Klima og karbonfangst på timeplanen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 01. mar. 2017
  • 07. apr. 2017

Klima og karbonfangst på timeplanen

Åtte studiespesialiserings- klasser fikk høre hvordan Gassnova jobber for å fange og lagre CO².

– Jeg visste ikke at Norge gjorde så mye for klima. Den kunnskapen vi fikk i dag kan vi ta med oss videre, sier Burcu Bas i 3STER.

Også hos Julie Anvik i 3STFR vekket Gassnovas foredrag om karbonfangst og klima interesse.

– Det er spennende å høre om temaet fra noen som jobber med det til daglig.

Effektivt klimatiltak

Tirsdag besøkte geolog Kari-Lise Rørvik THVS for å snakke om klima og hvilke konsekvenser vi står overfor med stadig økte utslipp av klimagassen karbondioksid.

– Våre utslipp av klimagassen CO² fører til at jordens temperatur øker raskt. Gassnova samfunnsoppdrag er å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO² tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak, forteller Rørvik.

Smarte hoder

Rørvik, som selv har vært elev på Larvik gymnas, besøker nå flere videregående skoler for å bidra til økt kunnskap om klimautfordringer og hvilke muligheter som finnes.

– Vi må snakke om CO² og klima. Og ikke minst trenger vi smarte hoder som kan finne gode løsninger. Kanskje kommer flere av dere til å jobbe innenfor samme bransj en gang i framtiden.

Den tanken er på ingen måte fremmed for flere av Vg3-elevene.

– Jeg kunne godt tenkt meg å jobbe innen feltet fornybar energi, forteller Burcu.

Og lærer Jan Røsjorde setter pris på elevens engasjement.

– Jeg synes dette er et viktig tema. Det at det er læreplanmål i geografi og naturfag understreker dette, men det viktigste er å påvirke holdninger som kan bidra til en bedre fremtid, avslutter Røsjorde.

Bilde fra Gassnovas presentasjon av karbonfangst