Skal løfte fram elevstemmene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • Stine Indahl
  • 27. mar. 2017
  • 24. mai. 2017

Skal løfte fram elevstemmene

THVS-lærer utnevnt i ekspertgruppe som skal sørge for bedre hjelp til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

– Jeg ble litt satt ut da de ringte fra Kunnskapsdepartementet, men jeg ser at vi som sitter i gruppen utfyller hverandre på en veldig fin måte. Vi bringer helt ulike innfallsvinkler og perspektiver inn i arbeidet, samtidig som alle sitter med et oppriktig ønske om at barn skal få det bedre, sier Elin Kragset Vold.

Mange barn som trenger ekstra hjelp i skole og barnehage, får ikke den hjelpen de har krav på. Derfor ber nå regjeringen en ekspertgruppe gi råd om hvordan disse barna skal få bedre tilbud. Denne uka møttes gruppen, bestående av fagpersoner og forskere innen barnehage og skole i Danmark, Sverige og Norge, for første gang. Om ett år skal etter planen rapporten leveres.

– Ekspertgruppen skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning, får tilbud av høy kvalitet. Alle barn og unge skal være en del av et inkluderende barnehage- og skolemiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Segregering

Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Alle barn og unge skal ha et inkluderende og likeverdig opplæringstilbud, men tilbudene varierer stort fra kommune til kommune og mange får ikke sine rettigheter oppfylt.

– Hvert år bruker vi ti milliarder kroner på spesialundervisning i Norge. Problemet er bare at spesialundervisningen ikke alltid virker slik den er tiltenkt. I mange tilfeller bidrar den ikke til at elevene lærer mer. I tillegg opplever en del elever å føle seg segregert, forteller Vold og legger til:

– Etter å ha hørt flere elevhistorier på oppstartskonferansen, sitter jeg igjen med et inntrykk av at det viktigste for barn og unge er å oppleve å være inkludert, å være som de andre. At de får hjelp når de trenger det, uten å være en belastning for lærere som egentlig vil dem vel.

Stolt

Nå gleder hun seg til å ta fatt på den omfattende oppgaven hun har foran seg – og ikke minst til å snakke med kolleger og elever om hva de mener som fungerer bra i skolehverdagen og hva som ikke fungerer fullt så godt.

– Jeg er stolt av å jobbe på THVS. Skolen vår er et helt samfunn i seg selv med blant annet Kombinasjonsklassen, som er en kjemperessurs, og elevene på arbeids- og hverdagslivstrening. Vi har kommet langt med å samle alle elevene i ett hus, men vi kan gjerne utnytte de mulighetene og ressursene vi har enda mer.

For er det noe Elin Kragset Vold brenner for, så er det å løfte fram elevene og lytte til hva de har å si.

– Det er så viktig å høre elevstemmene samtidig som en ser det store bildet som skoleforskerne har oversikt over. Mye har vært prøvd på landsbasis de siste årene, men fagfolk i alle ledd, fra lærere til PPT og skoleledere kan bli bedre på å lytte til eleven og spørre: Hvordan lærer du? Hva fungerer for deg? For å få til inkludering er vi nødt til å være nysgjerrige på hver enkelt elev.

Godt rykte

Med ti års bakgrunn fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har Vold solid med erfaring på området, men det var lærerjobben på THVS som gjorde at hun havnet på Kunnskapsdepartementets liste over hvem de ønsket å ha med i ekspertgruppen.

– Thor Heyerdahls vgs. har et godt rykte og det er tydelig at det har blitt lagt merke til at vi vant Dronnings Sonjas skolepris. Men det er viktig for meg å understreke at jeg ikke sitter i denne gruppen som en representant for alle lærerne i hele Norge. Det har departementet heldigvis vært veldig tydelig på.

Ulike behov

Barn og unge som trenger ekstra tilrettelegging er ikke en ensartet gruppe. Mens noen kun trenger litt ekstra hjelp i en periode, har andre omfattende behov og vil trenge særskilt tilrettelegging gjennom hele barnehage- og skoleløpet. Men uavhengig av behovet for tilrettelegging, skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig tilbud.

– Under oppstartsmøtet diskuterte vi hvem vi egentlig skal være ekspertgruppe for. Konklusjonen var at vi er nødt til å ta for oss hele spekteret. Hvis vi fokuserer på enkelte vanskegrupper, vil vi ekskludere noen. I stedet må vi se på systemene, rettighetene og lovene og foreslå tiltak som fremmer både tilrettelegging og inkludering.

Verdifull elevtjeneste

Blant ekspertgruppens oppgaver er å foreslå virkemidler og tiltak som kan fremme og styrke en inkluderende praksis i barnehage og skole.

– Her på THVS har vi kommet langt på mange områder allerede. På idrettsfagavdelingen, der jeg jobber, har vi for eksempel teammøter annenhver uke der vi snakker sammen om hvordan vi kan legge til rette for elever som sliter. I tillegg har vi en leder som er god på å se utfordringene fra elevenes side.

Vold mener tidlig innsats og rask tilrettelegging er avgjørende for barn som sliter.

– Veien fra det oppdages at en elev kan ha behov for tilrettelegging til vedtaket er på plass, er ofte veldig lang. Jeg har imidlertid en følelse av slike ting går relativt kjapt hos oss – mye takket være en velfungerende elevtjeneste.

Ingen «quick fix»

For THVS-læreren venter nå intensive måneder med samtaler, diskusjoner og mye lesing. Forhåpentligvis bunner arbeidet ut i forslag som Kunnskapsdepartementet kan bruke når de skal forme skolen i årene som kommer. Målet er at ansatte i barnehage og skole får gode systemer i møte med de utfordringene de står overfor i jobbhverdagen.

– Det har vært prøvd mye forskjellig de siste 30 årene for å få til god spesialundervisning. Derfor er vi klar over at ikke finnes noen «quick fix». Men håpet er at vi med dette arbeidet kan stake ut en kurs som gjør at ressursene i større grad når raskt fram til barn og unge som trenger det, uten at de som får hjelpen opplever å være unormale og annerledes, avslutter Elin Kragset Vold.

Les mer om ekspertgruppens mandat og medlemmer på regjeringen.no